Get Adobe Flash player

Adatvédelmi szabályzat

A Baci Lingerie fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért személyes adataidat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Ön személyes adatainak védelme a Baci Lingerie Hungary Kft és partnerei számára kiemelt fontosságú.  

Az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához és a kiszállításhoz használjuk fel.

Harmadik fél számára nem adjuk ki az adatokat.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelv;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
  • A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény). 


A Baci Lingerie adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.

 További információk:

  • a Baci Lingerie Vevőszolgálati számán: +36 70 6215 750